โลโก้เว็บไซต์ สิ่งอำนวยความสะดวก | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-601
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 32 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Educa... >> อ่านต่อ


ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-605
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 32 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Educa... >> อ่านต่อ


ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-604
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x16 เมตร ความจุ 52 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Education... >> อ่านต่อ


ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-603
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 60 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Educati... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 20

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา