โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มขอใช้บริการและประเมินความพึงพอใจ หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยระบบเครือข่าย มทร.ล้านนา ลำปาง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แบบฟอร์มขอใช้บริการและประเมินความพึงพอใจ หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยระบบเครือข่าย มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 โดย Surin Srijun จำนวนผู้เข้าชม 2213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำชี้แจง.

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ขอใช้บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการหน่วยบริการสารสนเทศและหน่วยระบบเครือข่าย ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามกรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้หรือ >>> คลิ๊กที่นี่ <<<

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ..................................................................................

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา