โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-01 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-10-01

แบบฟอร์มขอใช้บริการและประเมินความพึงพอใจ หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยระบบเครือข่าย มทร.ล้านนา ลำปาง
พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คำชี้แจง. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ขอใช้บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการหน่วยบริการสารสนเทศและหน่วยระบบเครือข่าย ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามกรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้หรือ >>>  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา