โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในกองการศึกษาลำปาง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในกองการศึกษาลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563 โดย Surin Srijun จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 29 กันยายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน ณ ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 203 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัชรินทร์ สิทธิตัน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

          วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อผู้เข้ามาค้นหาข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานภายนอก ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยนำร่องหน่วยงานภายในกองการศึกษาลำปาง ก่อนเป็นลำดับแรกคำค้น : พัฒนาเว็บออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา