โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แบบประเมินความพึงพอใจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 โดย Surin Srijun จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำชี้แจง.

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามกรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ..................................................................................

 กรอกแบบประเมินโดย Scan QR code หรือ กรอกแบบประเมินตามแบบฟอร์มข้างบนนี้


 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา