โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ติดต่องานทะเบียน มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา