โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560

สถานที่ : โรงเรือนได้ดอก สาขาพืชศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั้วมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณโรงเรือนไม้ดอก สาขาพืชศาสตร์ (ด้านหลังศาลาพระพุทธ) มทร.ล้านนา ลำปาง 

การแต่งกาย:
คณาจารย์ บุคลากร ชุดพื้นเมือง/ชุดไว้ทุกข์
นักศึกษา เสื้อกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา