โลโก้เว็บไซต์ เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 582 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา