โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

Coffee Go Green ร่วมต้อนรับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ CP ALL ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกาแฟพิเศษสร้างได้
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        คณะนักวิจัยโครงการกาแฟพิเศษสร้างได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานกาแฟ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวัตกรรมกาแฟพิเศษสร้างได้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร Coffee go green โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และทีมงานร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมกาแฟพิเศษส... >> อ่านต่อ


ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชนและสังคม  ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชุมชนอย่างแท้จริงและ... >> อ่านต่อ


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือแนวทางความร่วมมือ สนับสนุน สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 ส.ค. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารคณะ การสนับสนุนพันธกิจงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ร่วมกัน ระหว่างของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันที่จะสามารถพัฒนาให้... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71
อังคาร 22 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามขั้นตอนการแข่งขันในด้านการสรรหา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขยายผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแก่สถานศึกษาในพื้นที่บริการ
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมขยายผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองวิถีประชาธิปไตย ระหว่างเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2566 สร้างพลเมืองคุณภาพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลและวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว สานต่อมรดกทางวัฒนธรรมฐานข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          16 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันปลูกข้าวบนพื้นที่ 5 ไร่ ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  มทร.ล้านนา ลำปาง         การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแล... >> อ่านต่อสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       คณาจารย์และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดจำปุย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ตลอดการจำนำพรรษา        ข่าว / ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย บุญทะวงศ์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและจิตอาสาเพื่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       เช้านี้ (11 สิงหาคม 2566) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ลงนามถวายพระพรและดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จํานวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 829


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา