โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 สอบตรง ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 1 มกราคม 2567 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี สมัครเรียน รอบ 2 : สอบตรง  ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนนรวม สอบตรง (รวม 2 วิชา) (วิชาเช้า-วิชาบ่าย) ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รายละเอียดเบื่องต้น สอบตรง&nbs... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ที่ https://sat.rmutl.ac.th/page/entrance-2567 >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนน Portfolio และ GPA ในการคัดเลือก จะเริ่มเปิดรับสมัคร 1 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66 กดคลิกที่นี่  >> อ่านต่อ


คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ คำสั่ง การดำเนินการรับสมัคร และเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ    >> อ่านต่อ


ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน2567
พุธ 27 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 26 มีนาคม 2567 ทีมผู้บรืหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์จักรพันธ์เพ็ญ จังหวัดเชียงราย ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านพัฒนาองค์กรและสื่อสาร >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ในโครงการเสวนาทางวิชาการ
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ในโครงการเสวนาทางวิชาการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) มทร.ล้านนา ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หรือสามารถร่วมกิจกรรมในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Join Zoom Meeting ได้ที่ : https://zoom.us/j/8733493133?pwd=QUVUK0RpU2RiTGVOUzdTQ2dJbGhDdz09&omn=94686200829... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest
จันทร์ 25 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการเกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : ProudThai สืบสานอนุรักษ์สร้างสรรค์อกลัษณ์ วัฒนธรรมไทย" ภายใต้แนวคิดการสืบสาน อนุรักษ์ และ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ความยาว 8 - 10 นาที ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://proud-thai.in.th/ >> อ่านต่อ


งานกิจกรรมนักศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

        ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อีดทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้นำนักศึกษาชุดใหม่          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีที่ปรึกษาและคณะก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และห... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          22 มีนาคม  2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม" ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 948


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา