โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย เดินหน้านโยบายแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาพื้นที่การศึกษาลำปาง 24กพ65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย เดินหน้านโยบายแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาพื้นที่การศึกษาลำปาง 24กพ65

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย เดินหน้านโยบายแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาพื้นที่การศึกษาลำปาง
          24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา