โลโก้เว็บไซต์ ลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม 15 พย64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม 15 พย64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
          15 พฤศจิกายน 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วัง รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา