โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าหารือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 15ตค64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าหารือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 15ตค64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้าหารือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
          เช้าวันนี้ (15 ตุลาคม 2564)  ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา