โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา