โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล 6 10 กย 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล 6 10 กย 64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา