โลโก้เว็บไซต์ รอบรั้วมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา