โลโก้เว็บไซต์ ชมรมค่ายซอมพออาสาส่งมอบของ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมค่ายซอมพออาสาส่งมอบของ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาชมรมค่ายซอมพออาสา ปีที่ 5 มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทอีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ชมรมค่ายซอมพออาสา ปีที่ 5 มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทอีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา