โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้น้ำผึ้งในการแปรรูปอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้น้ำผึ้งในการแปรรูปอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้น้ำผึ้งในการแปรรูปอาหาร 
          โดยความร่วมมือระหว่าง คุณณัฐญา ถิ่นธรรม ประธานกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์) ปศุสัตว์ เชียงใหม่ เกษตรอำเภอสารภี เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา