โลโก้เว็บไซต์ วางพวงมาลาวันพระปิยมหาราช 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วางพวงมาลาวันพระปิยมหาราช 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันนี้ (23 ต.ค. 63) ที่อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ และอาจารย์ชณิชา จินาการ เข้าร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา