โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562
     9 ธันวาคม 2562 คุณปภาวรินท์  บุญมาก รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา