โลโก้เว็บไซต์ นศ.อุตสาหการเข้าทดสอบฝีมือแรงงาน63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.อุตสาหการเข้าทดสอบฝีมือแรงงาน63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนานศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง วันนี้ (5 มี.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร สุรินทร์ อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา