โลโก้เว็บไซต์ ทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์” 2327ธค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์” 2327ธค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์”
          ทัพนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36  “ลีลาวดีเกมส์” ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา