โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก 25ธค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก 25ธค62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก
          25 ธันวาคม 2562 ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา