โลโก้เว็บไซต์ ออกค่ายแม่ขุนรวม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ออกค่ายแม่ขุนรวม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาวิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมบริจาคของต้านภัยหนาว ประจำปี 2562
สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาบริการสาธารณะ FM 107.0 MHz. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับชมรมวิทยุ CB ภาคเหนือเชียงใหม่ ความถี่ 245 ช่อง 79 และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบริจาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา