โลโก้เว็บไซต์ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งราชมงคล62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งราชมงคล62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานยี่เป็งราชมงคล62 สืบสานประเพณีอันดีงาม
      13 พฤศจิกายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามหน้าอาคารอำนวยการ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา