โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัย ประชุมกับกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ แม่เมาะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิจัย ประชุมกับกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ แม่เมาะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักวิจัย 3 คณะ เข้าร่วมประชุมกับกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ แม่เมาะ ลำปาง 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักวิจัย 3 คณะ เข้าร่วมประชุมกับกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ แม่เมาะ ลำปาง   เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ฝ่ายวิจัยและบริการวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา