โลโก้เว็บไซต์ อบรมการขยายพันธุ์กล้วยไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมการขยายพันธุ์กล้วยไม้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อชุมชนเมือง เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อชุมชนเมือง เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง วันนี้ (22 ก.ค.62) ที่วัดป่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา