โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 62 26เมย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 62 26เมย62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 62
          26 เมษายน 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562  เพื่อขอพรและแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา