โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมงานดำหัวอธิการ อาจารย์อาวุโส 25เมย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมงานดำหัวอธิการ อาจารย์อาวุโส 25เมย62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี 62 สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
          25 เมษายน 2562 ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา