โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เข้าศึกษาเรียนรู้ฟาร์มไก่ไข่สาขาสัตวศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เข้าศึกษาเรียนรู้ฟาร์มไก่ไข่สาขาสัตวศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เข้าศึกษาเรียนรู้ฟาร์มไก่ไข่สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เข้าศึกษาเรียนรู้ฟาร์มไก่ไข่สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง           เช้าวันนี้ (3 เม.ย.62) ที่ฟาร์มไก่พันธุ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา