โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ประชุมร่วมชุมชน วางแผนยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม12มีค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ประชุมร่วมชุมชน วางแผนยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม12มีค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ประชุมร่วมชุมชน วางแผนยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
          วันที่ 12 มีนาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อาจารย์วัชรี เทพโยธิน และนางสาวกัญญา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา