โลโก้เว็บไซต์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไส้อั่ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไส้อั่ว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว และหมูแดดเดียว ให้กลุ่มสตรี วิสาหกิจชุมชนบ้านเสด็จ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว และหมูแดดเดียว ให้กับสมาชิกกลุ่มสตรี และวิสาหกิจชุมชน บ้านเสด็จ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา