โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม27กพ62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม27กพ62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
         27 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา