โลโก้เว็บไซต์ วันพระบิดาแห่งการช่างไทย ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันพระบิดาแห่งการช่างไทย ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2 มีนาคม 2562
คณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมศาลากลาง จังหวัดลำปาง อาจารย์พิทูร นพนาคร นำคณาจารย์ บุคลากรทางการศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา