โลโก้เว็บไซต์ งานสัมมนาทางวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานสัมมนาทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562
หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ครั้งยิ่งใหญ่ ตนบุญแห่งล้านนากับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเมืองลำปาง ประจำปี 2562 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา