โลโก้เว็บไซต์ BALA มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน เสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 28กพ62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

BALA มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน เสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 28กพ62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาBALA มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน เสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
          28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา