โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ มทร.ล้านนา คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (BRIC Program 2019)28กพ62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ มทร.ล้านนา คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (BRIC Program 2019)28กพ62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ มทร.ล้านนา คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (BRIC Program 2019)
          28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา