โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อทิพย์ช้าง) ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อทิพย์ช้าง) ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2562
มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2562 เช้าวันนี้ (15 ก.พ.62) เวลา 07.45 น. คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา