โลโก้เว็บไซต์ รับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รพ.มะเร็งลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล
มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รพ.มะเร็งลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล "Give Blood Save Life"  วันนี้ (8 ก.พ.62) ที่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา