โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ BALA 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ BALA 61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ BALA 61 เชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ในคณะฯ
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ BALA 61 เชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ในคณะฯ วันนี้ (30 ม.ค.62) สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา