โลโก้เว็บไซต์ ฟุตซอลสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง  พบโรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ 10ตค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฟุตซอลสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง พบโรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ 10ตค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาฟุตซอลสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง พบโรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่
                10 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา