โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ม.ราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ม.ราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ม.ราชภัฏลำปาง
         คุณธนพร  ยะสุทธิ นักวิชาการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  ๔ – ๖  กันยายน ๒๕๖๑ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา