โลโก้เว็บไซต์ โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย RD go Campus’61 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย RD go Campus’61 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา'ลัย RD go Campus’61 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
          29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติต้อนรับทีมงานสรรพากรจังหวัดลำปาง โอกาสจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา