โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบท่าน ผกก. พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา โอกาสแสดงความยินดีและหารือการปรับภูมิทัศน์ สภ.เขลางค์นครหลังใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบท่าน ผกก. พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา โอกาสแสดงความยินดีและหารือการปรับภูมิทัศน์ สภ.เขลางค์นครหลังใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบท่าน ผกก. พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา โอกาสแสดงความยินดีและหารือการปรับภูมิทัศน์ สภ.เขลางค์นครหลังใหม่
21 สิงหาคม 2561) เวลา 15.30 น. ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าพบ พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา ผกก.สภ.เขล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา