โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาทีมแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานโครงการยกระดับอาชีพการผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ เผยบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน สร้างอาชีพแก่กลุ่มอย่างยั่งยืน15สค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาทีมแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานโครงการยกระดับอาชีพการผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ เผยบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน สร้างอาชีพแก่กลุ่มอย่างยั่งยืน15สค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาทีมแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานโครงการยกระดับอาชีพการผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ เผยบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน สร้างอาชีพแก่กลุ่มอย่างยั่งยืน
               15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาทีมแม่วังรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอและแสดงผลงานโครงการยกระดับอาชีพการผลิตเห็ดของกลุ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา