โลโก้เว็บไซต์ smart stem camp13กค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

smart stem camp13กค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart STEM Education Camp สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นักเรียนสถานศึกษาเครือข่าย
          13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการSmart STEMEducation Camp  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นักเรีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา