โลโก้เว็บไซต์ RMUTLL STAR CONTEST2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

RMUTLL STAR CONTEST2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2018 เฟ้นหาหนุ่มหล่อ สาวสวย มากความสามารถเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
          11 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR  CONTEST 2018 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาบุคลิกดี มีความสามารถ ในการเป็...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา