โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับชมรมไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง)  จัดการประกวดไก่แจ้ไทย อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง และเสริมรายได้เกษตรอีกทางหนึ่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับชมรมไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) จัดการประกวดไก่แจ้ไทย อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง และเสริมรายได้เกษตรอีกทางหนึ่ง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับชมรมไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) จัดการประกวดไก่แจ้ไทย อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง และส่งเสริมรายได้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
        มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับชมรมไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) จัดประกวดไก่แจ้ไทย (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) เพื่อการ อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา