โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ทดสอบการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรยกระดับการผลิตเมล็ดถั่วลิสง30เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ทดสอบการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรยกระดับการผลิตเมล็ดถั่วลิสง30เมย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ทดสอบการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรยกระดับการผลิตเมล็ดถั่วลิสง
         30 เมษายน 2561 คณะนักวิจัยภายใต้โครงการ การพัฒนาแนวทางการลดปริมาณอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่การผลิตถั่วลิสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ อบต.เสริมขวา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา