โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 256119เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 256119เมย61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 2561
          19 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา